PROJEKTY ACZKOLWIEK
Projekt fotograficzny „Portret gliwiczan”


Projekt „Portret gliwiczan” to działanie artystyczne grupy fotograficznej - Aczkolwiek -
z Młodzieżowego Domu Kultury w Gliwicach.
Celem projektu jest ukazanie Gliwic poprzez sportretowanie ich mieszkańców.
Całość projektu zakłada realizację serii pojedynczych portretów z herbem miasta w najbardziej charakterystycznych jego miejscach opatrzonych wypowiedziami portretowanych przez nas osób. Zdjęcia w założeniu mają prezentować portret socjologiczny mieszkańców naszego miasta, interesuje nas przede wszystkim obiektywizm i prawda osób portretowanych. Jako cel zakładamy związać całość dokumentu fotograficznego w końcowe dzieło pod hasłem „PORTRET GLIWICZAN”.
Od roku 2011 do 2014 zrealizowano7 dużych akcji fotograficznych pod hasłem "Portret gliwiczan". Strona internetowa http://portretgliwiczan.blogspot.com, na której można zobaczyć poszczególne rozdziały naszego projektu odnotowała ponad 12 000 tyś. indywidualnych wejść. W roku 2012 Sebastian Michałuszek - pomysłodawca projektu - został uhonorowany nagrodą Prezydenta Miasta Gliwice za osiągnięcia w upowszechnianiu kultury.

Mamy nadzieję, że robimy coś ważnego dla naszego miasta. Chcemy obiektywnie udokumentować ślad czasów w jakich przyszło nam żyć - myśli ludzi związanych z Gliwicami, ich entuzjazm jak i obawy, dając następnym pokoleniom wiedzę na temat gliwiczan żyjących u progu XXI w."

     Sebastian Michałuszek - założyciel edukacyjnej grupy fotograficznej „Aczkolwiek" oraz pomysłodawca projektu „Portret gliwiczan".

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz